Anggota GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) DPD Kepulauan Riau
1. PHRI BPD Kepulauan Riau
2. ASPPI DPD Kepulauan Riau
3. HPI DPD Kepulauan Riau
4. ASITA DPD Kepulauan Riau
5. GENPI DPD Kepulauan Riau
6. ICA DPD Kepulauan Riau
7. POKDARWIS
8. AKARI DPD Kepulauan Riau
9. HITA DPD Kepulauan Riau
10. IHKA DPD Kepulauan Riau
11. IPI DPD Kepulauan Riau
12. HHRMA Chapter Batam
13. Universitas International Batam
14. ASPABRI DPD Kepulauan Riau
15. ASPI DPD Kepulauan Riau
16. AJAHIB

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 50 1. GIPI berasaskan Pancasila. 2. Sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2009, dalam melaksanakan kegiatannya GIPI memegang teguh asas-asas sebagai berikut:

A.Kejujuran dan keadilan
B.Manfaat
C.Keserasian
D.Keseimbangan
E.Kemandirian
F.Keterbukaan
G.Kemitraan
H.Keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

 

BAGIKAN